Σελίδα 1 από 1

Κάτι μου θυμίζει! (Your schematic seems familiar)

Δημοσιεύτηκε: 03 Απρ 2014, 10:18
από GeorgeVita
Κάτι μου θυμίζει! (Your schematic seems familiar)

Κάθε σχεδιαστικό πρόγραμμα δίνει δυνατότητες σχεδίασης των δικών μας εξαρτημάτων.
Στο KiCad δημιουργήσουμε τις δικές μας βιβλιοθήκες συμβόλων εξαρτημάτων μέσα από το Eeschema και τα αποτυπώματα (footprints) μέσω του PCBnew. Με γνώμονα την ανάγκη για ευανάγνωστο θεωρητικό διάγραμμα και εφόσον δεν έχουμε να προτείνουμε την προσωπική μας τεχνοτροπία, μπορούμε να μιμηθούμε κάτι γνώριμο όπως τα σύμβολα του elektor, της nuova elettronica του Τράπαλη ή ... του Tesla!

Δεν χρειάζεται σχολιασμός για το αποτέλεσμα:
(το παρακάτω κύκλωμα είναι τυχαίο, δεν λειτουργεί)

Εικόνα

Εφτιαξα την βιβλιοθήκη "varGlibs.lib" με τα παρακάτω εξαρτήματα:

1pin_e - Ce - CPe - De - FUSEe - GNDe - INDe - LEDe
NPNe - PNPe - POTe - Re - RELAY2e - RELAYe
V+E - V-E - V0E - ZENERe

Εν καιρώ θα την εμπλουτίζω ...